Zamak Sağlığa Zararlı mı?

Zamak, günlük hayatta kullanılabilen çok sayıda üründe yaygın olarak kullanılan bir çinko alaşımıdır. Yapısı gereği Zamak, düşük bir toksisiteye sahiptir. Fakat çinko alaşımlarının hemen hepsinin solunması zararlıdır. Ayrıca metal işleri ile uğraşanlar için mutlaka üretim sırasında uygun koruma kıyafetleri giyilmelidir. Peki Zamak ile temas edildiğinde, ergimiş metal yakınlarında dumanı solunduğunda tehlikeli midir?

Zamak Sağlığa Zararlı mı

Zamak Tehlikeli midir?

Öncelikle Zamak alaşımlarının son ürün olarak, yani tüketiciye ulaştıktan sonraki teması halinde sağlık için bir tehlike oluşturmadığını ifade edebiliriz. Buna karşın, üretim ve imalat sürecinde Zamak alaşımlarının vücutta çeşitli zararlı söz konusu olabilir.

 • Örneğin Zamak alaşımlarının ısıtılması sırasında yanma tehlikesi,
 • Kesme ve taşlama esnasında tozdan kaynaklanan solunum tehlikesi
 • Eritme sırasında nem bulunması durumunda patlama riski,
 • Eritme sırasında kişinin duman solunması durumunda solunum tehlikesi söz konusu olabilir.

Zamak’tan Zarar Gören Birey için İlkyardım Önerileri

 • Zamak eğer duman veya toz gibi durumdayken teneffüs edilirse, bu durumda kazazede temiz havaya çıkarılmalı ve solunum problemleri varsa tıbbi servise danışılmalıdır.
 • Zamak’ın cilt teması ve buna bağlı olarak yanma durumunda, derhal bol su ile yıkanmalı veya duş alınmalıdır. Temas noktasının daha iyi suya maruz kalması için giysiler çıkarılmalıdır. Fakat cilde yapışırsa, giysiler çıkarılmamalıdır. Yaralar, steril bir bandajla kapatılabilir. Müteakiben bir doktora ve tıbbi servise danışılmalıdır. Yanmış yüzey vücudun %10’undan fazla ise, mutlaka hastaneye başvurulmalıdır.
 • Zamak’ın gözle teması halinde derhal bol su ile 15 dakika kadar yıkanmalıdır. Ardından doktora başvurulmalıdır.

Zamak Üretiminde Güvenlik Tedbirleri

Zamak’a bağlı yangın durumunda, çevredeki yangına uygun bir söndürme aracı kullanılmalıdır. Genellikle kimyasal, kuru kum veya özel toz söndürme (D sınıfı) ortamı uygulanmalıdır. Erimiş metaller üzerinde su, karbondioksit veya köpük kullanılmamalıdır. Bir yangını söndürmek için su etkisiz olabilir fakat yangına maruz kalan maddeleri serin tutmak için uygulanması gereken bir maddedir.

Zamak Üretiminde Alınabilecek Kişisel Önlemler

 • Toz oluşumuna karşı solunum koruması: toz maskesi
 • El koruması: eldivenler
 • Gözlerin korunması: güvenlik gözlüğü
 • Cildin korunması: koruyucu giysi

Güvenli Zamak Depolama Gereksinimleri

 • Kuru bir yerde depolanmalıdır.
 • Çiy noktasının üzerindeki sıcaklıklarda depolanmalıdır.
 • Güçlü asitlerden uzak bir yerde depolanmalıdır. 

Bu içerik, belirli ürün özellikleri için kullanıcılara bir garanti teşkil etmez. Bu malzemenin uygunluğunun tespiti tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm malzemeler, bilinmeyen tehlikelere mahal verebilir ve dikkatli bir şekilde ve makul güvenlik prosedürleri izlenerek kullanılmalı ve işlenmelidir. Sonuç olarak kullanıcılar, Zamak’ın kullanımı ve işlenmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. 

Bize Ulaşın
HEMEN ARA