LED Aydınlatması Gövdesi Dökümü

Aydınlatma; madencilik, imalat, denizcilik, ambalajlama ve hatta spor gibi birçok alanda endüstrisi anlamında çok kritik bir noktada yer alır. LED ise ışık yayan diyot, içerisinde bir elektrik akımı geçtiğinde görülebilir şekilde ışık yaya yarı iletken bir cihaz olarak karşınıza çıkar. Enerji verimliliğini artıran, çevre dostu ve ömür uzunluğu ile avantaj sağlayan bu ürünler, esasında bir güneş pilinin tersidir.

Dış tasarımıyla dikkat çeken alüminyum döküm aydınlatma gövdesi, kalite kontrolden geçtikten sonra kullanılabilir. LED aydınlatma döküm, farklı alanlarda kullanılabilir olan ve yüksek dayanıklılıklarının yanı sıra ömür uzunluğu ile dikkat çeken ürünlerdir.

LED Aydınlatma Nedir?

‘’Light Emitting Diode’’ kelimelerinin kısaltması olarak bilinen LED, yarı-iletken, ışık yayan ve diyot temelli bir elektronik devre elemanı olarak bilinir. Birçok alanda aktif şekilde kullanılan LED aydınlatma ürünler, günümüzde çok sık bir şekilde kullanılır. Bu ürünlerin minimum enerji ve uzum ömürlü olması gibi birbirinden farklı avantajları vardır. Dolayısıyla yaşam alanlarında farklı modelde ve sayıda kullanıldığı görülür.

LED aydınlatma özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • LED’ler, yarı iletken özellikte olan ürünlerdir,
 • LED aydınlatma maddeleri, silikondur,
 • LEDlerin gerilim-akım grafikleri üsteldir,
 • Söz konusu akım geçtiğinde, fotonun açığa çıkması ile ışık verimi yapar,
 • LED aydınlatma ürünler, farklı açılarda ışık verecek şekilde üretilen ürünlerdir,
 • Yüksek akım kaynaklı bozulmaması amacıyla, LEDlere seri bir akım sınırlama direnci bağlanması gerekir. Bu sayede hassas olmayan gerilim aralıkları yüzünden LED ürünün bozulmasının önüne geçilir,
 • LED’ler, bir zener diyot gibi üzerinde sabit bir gerilim düşürür.

Aydınlatma Gövdesi Döküm Yöntemleri ve Malzemeleri

Günümüz şartlarında insanların yaşam standardı açısından son 50 yılda sağlanan büyük artış, büyük ölçüde yüksek kaliteli ürünlerin tasarımıyla birlikte seri ve ucuz olarak üretimini sağlayan imalat yöntemlerinin gelişmesine neden olmuştur.  Bu anlamda üretim, doğada bulunan maddeleri istenilen özellik ve biçimdeki ürünlere dönüştürmek olarak da ifade edilebilir.

Üretim yöntemlerini iç ve dış dönüşümler olarak iki kategoride değerIendirmek gerektiğinde, iç dönüşümler genel olarak cevherlerin indirgenmesi, kimyasal arıtma, ısıl işlemler gibi çeşitli maddelerin kimyasal dönüşüme uğratıldıkları üretim teknikleridir. Dış dönüşümler ise malzemelerin istenen boyut ve biçimlere sokulması anlamına gelirken, dilimizde bu teknikler imal usulleri olarak nitelendirilir. Farklı yöntemleri içerisine alan imal usulleri şu şekilde sıralanabilir; kaynak, plastik şekil verme, talaş kaldırma, toz metalürjisidir.

Farklı ülkelerde bilim adamları, usta ve mühendislerin katkılarıyla kalıp malzemeleri, kalıplama yöntemleri, döküm malzemeleri, eritme ocakları gibi konularda sürekli olarak geliştirilmeye devam eden döküm teknolojisi, günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılan üretim yöntemi haline gelmiştir. Döküm yöntemi ile biçimlendirilen metallerin en önemli olanları ise kır dökme demir, beyaz dökme demir, temper dökme demir, çelik, bakır ve alüminyum alaşımlarıdır. Günümüzün dökümhaneleri otomasyon ve mekanizasyon yöntemlerinin yaygın bir şekilde uygulandığı modern üretim tesisleridir. Yaşamın her alanında olmazsa olmaz olan aydınlatma ihtiyacına yanıt veren aydınlatma gövdesinin alüminyum döküm malzeme kullanılarak üretilmesi, basınçlı dökümün avantajlarından faydalanmak için fırsat alanı oluşturur.

Bir dökümhane; modelhane, kalıplama, maça üretimi, eritme, bitirme ve kalite kontrol gibi farklı bölümlerden ortaya çıkar. Bu bölümler, uygulanan kalıplama yöntemi ve döküm tekniğine bağlı olarak farklılaşır. Aydınlatma gövdesi için alüminyum döküm üretimi için dökümhane süreci şu şekilde işler:

 • Modelhane; Dökülecek olan parçanın modeli üretilir ve bu modeller kalıp içerisinde metalin dolacağı boşlukların oluşturulması amacıyla kalıplama işlemi sırasında kullanılır. Model üretiminde metal, ahşap, plastik gibi malzemelerden faydalanılır,
 • Maça bölümü: Maçalar, parça içerisinde yer alan boşlukların elde edilmesi amacıyla kullanılan kalıp elemanları olarak bilinir. Kum esaslı kalıplara yerleştirilen maçalar, genel olarak kum esaslıdır,
 • Kalıplama: Ergimiş metalin içerisinde dökülecek olan kum kalıplar, modeller aracılığı ile hazırlanır ve maçalar yerleştirilerek döküme hazır hale getirilir. Kalıplama, makineler ya da el yardımıyla yapılabilir,
 • Eritme ve döküm: Elektrik ocakları, kupol, pota ocakları gibi ocaklardan faydalanılarak eritilen metal kalıplara dökülür,
 • Kalıp bozma: Kalıba dökülen metal, katılaşmaya başladıktan sonra kum kalıp bozularak bu parça çıkarılır,
 • Bitirme: Kalıptan çıkarılan döküm, parçadan yolluk, çıkıcı gibi kısımları ayrılır. Yüzey temizleme, ısıl işlem, boyama, işleme gibi farklı işlemler bu bölümde gerçekleştirilir.

Metal dökümü özetle, istenilen bir şekli elde etmek amacıyla, seçilen metal ya da alaşımın eritilmesi ve şeklin negatifi olan kalıp boşluğuna dökülmesi işlemi olarak nitelendirilebilir.

İstenilen özelliklere sahip olan bir LED aydınlatma gövde elde etmek için şu ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Uygun döküm yönteminin tercih edilmesi,
 • Yönteme göre kalıp tasarımı,
 • Kalıp ve maçaların hazır hale getirilmesi, özelliklerinin belirlenmesi ve kontrolü,
 • İstenilen alaşımın hazırlanması, uygun ergitme ünitesinin seçilmesi, ergitme için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Sıvı metalin kalıba uygun şekilde ve akışkanlıkta girişinin sağlanması,
 • Katılaşma, çekirdeklenme ve dolayısıyla döküm yapısının kontrol edilmesi.

LED Aydınlatma Gövdesi İçin Döküm Teknikleri Yüzey İşlemleri ve Koruma

LED aydınlatma sistemlerinde, alüminyum döküm malzemenin üretilmesinde son ayağı oluşturan yüzey işlemleri; vibrasyon, kumlama, yıkama ve polisaj gibi aşamaları içerisinde barındırır. Bu aşamalar, ürünün yağlardan, çapaklardan kurtulmasına, parlamasına ve eğer kaplama yapılacaksa ya da boya işlemine hazır hale getirilmesini sağlar. Yıkama, kumlama, vibrasyon ve polisaj işlemleriyle ürünler çevreye ve korozyona karşı çok daha dirençli olabilir. Aynı zamanda bu yüzden işlemi, parçanın görünümünü ve performansını doğrudan etkiler.

Aydınlatma sistemlerinin üretim sürecinin sonunda uygulanan vibrasyon, birçok farklı amaç için kullanılabilir. Farklı kimyasal taşların ve sıvıların bir kazan içerisinde titreşmesi şeklinde uygulanan vibrasyon işlemi ile ürünün yüzeyindeki çapak, kir, pas, pürüz ve lekeler temizlenir. Ayrıca ürünün yüzeyinin parlaması için de vibrasyon işlemi uygulanması gerekir. Vibrasyon işlemi; tufal alma, parlatma, köşe kırma, aşındırma, pas alma ve çapak alma konusunda yardımcı olur.

Ayrıca metal yüzeylerin parlatılması ve korunması kapsamında yapılan yıkama işlemi, ürünün hem uzun ömürlü olmasını hem de korunmasını sağlar. Üretim sürecinde ürün üzerinde kalan birçok farklı kimyasal vardır ve bu kimyasalların temizlenmesi şarttır. Yıkama ve durulama işlemlerinde tercih edilen malzemeler ve uygulama süresi, yıkama işleminin en önemli ve dikkat gerektiren aşamasıdır.

Polisaj ya da parlatma aşındırıcı taş, aşındırıcı sıvı ya da pastalarla yüzey parlatma işlemidir. Polisaj malzemenin parlatılan yüzeyden en az oranda uzaklaştırılması gerekir. Bu noktada amaç yüzeyi düzeltmek ve bir parlaklık sağlamaktır. Bunu yapmak için, parlatıcı tanecikleri belli bir basınç ile parlatılacak yüzeye bastırılması gerekir.

Üretim sırasında parçaların üzerinde kalan her türlü boya, kır, yağ, çapak, pas ve diğer maddelerin temizlenmesini sağlayan kumlama işlemi, ürünün ömrünü uzatmak için çok önemli bir adımdır. Grit adı verilen ve özel üretim mikro seviyedeki kum tanelerinin ürünün üzerine püskürtülmesi süreci olan kumlama sonrası, LED aydınlatma gövdesi koruyucu toz boyama ve malzemelerle kaplanır.

Kalite Kontrol ve Test Prosedürleri

LED aydınlatma gövdesi için döküm işlemlerinde, güvenli ve sorunsuz kullanım için kalite kontrol çok önemlidir. Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belli standartları sağladığının ve parça boyutlarının verilen toleranslar içerisinde kaldığının kontrolünden sorumludur. Kusursuz dökümlerin elde edilmesinde bir diğer ön şart ise dökümhane girdi malzemelerinin istenilen kaliteyi karşılamasıdır. Yüzey, boşluk ve boyut gibi kontroller ile fiziksel ve kimyasal deneylerin yapılması ya da yaptırılması, bu bölümün görev alanıdır.

Döküm ve basınçlı döküm söz konusu olduğunda, üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile ön plana çıkan Berk Zamak, LED aydınlatma gövdesi dökümü konusunda beklentileri karşılayan üretimlere imza atar. Uzun süredir sektörde fark yaratan ürünlerle her bakımdan avantaj sağlamanızı hedefleyen firmamız, müşteri odaklı çalışma prensibiyle her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eder. Sizde Berk Zamak kalitesini yaşamak ve LED aydınlatma sistemleri ile yaşam alanlarınızı ihtiyaca yönelik farklı boyutlarda ürünlerle aydınlatmak için hemen web sitemize göz atabilirsiniz.

Bize Ulaşın
HEMEN ARA