Kalıp Üretimi

Beyaz eşya parçalarından otomotiv parçalarına, cep telefonların kasalarından metal mobilya parçalarına kadar birçok malzeme kalıplar sayesinde şekil alarak üretilirler. Ürün ne olursa olsun üretim aşamasına geçmeden önce ürünün her türlü hali birer fikir olarak kalmaktadır. Kalıplar ise bu fikir ile üretim aşamasının tam ortasında bulunmaktadır. Üretim aşamasına geçilmeden önceki adımlardan bir tanesi, tasarımı çizilmiş ürünü somut bir hale getirmek için gerekli olan kalıbın üretilmesidir. Alüminyum, zamak ve plastik gibi malzemeler kendilerine “ürün” özelliği kazandırmak için kalıplara ihtiyaç duyarlar.

Özellikle metal ve plastik ürünlere şekil vermek için en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi kalıba enjeksiyon işlemidir. Bu kalıplar sayesinde ürünün oluşturulması ve şekil kazandırılması oldukça kolay bir işlemdir.

kalıp üretimi

Kalıp Üretimi Nasıl Yapılır?

Kalp üretiminde takım çelikleri kullanılmaktadır.Bu takım çeliklerinin bilgisayar kontrollü CNC makineleri ile işlenmesi sonucu kalıp üretimi gerçekleşir. Kalıp üretiminin ilk aşaması kalıp tasarımının yapılmasıdır. Kalıp tasarımında iki ana başlık altında gerçekleşir. Birincisi parça tasarımı,ikincisi yolluk tasarımıdır. Parça tasarımı aşamasında parçanın ayırım yüzeyinin belirlenmesi, terste kalan bölgelerin bulunup revize edilip kalıplamaya uygun hale getirilmesi ve parçanı içerisindeki boşlukları ve detayları çıkaracak maçaların tasarımı ve konumlandırması yapılır.

Tasarımın ikinci aşaması kalıbımızın sıvılaşmış hammadde ile doldurulması sırasında hammedenin kalıp içerisinde ilerlemesinin sağlanacağı yollukların tasarımıdır. Yolluk tasarımı parçanın geometrisine, hacmine göre her parçaya özel tasarlanmalıdır. Yolluk tasarımı kalıp tasarımının en önemli noktasıdır. Yolluk tasarımı iyi yapılmamış kalıplarda kalıbın hammadde ile tam dolmaması bunun sonucunda eksik ve hatalı ürün oluşması, yüzeyde harelenme ve yüzey hataları oluşumu görülebilir. Tasarım ekibimizle yaptığımız tüm çalışmalarda simülasyon programları sayesinde döküm öncesi tüm bu hataları önüne geçerek müşterimize hatasız kalıplar sunuyoruz. 

Yapılan parça ve yolluk tasarımı kalıbın çalışma hızını,üretilecek ürünün yüzey kalitesini, ürünün süngerimsi iç yapısını, mekanik dayanım gibi bir çok özelliğinin belirlendiği en önemli aşamadır. 

Kalıp üretimi ve kalıptan ürün elde etme işleminin serüveni her ne kadar yüzyıllarca öncesine dayansa da gelişen teknoloji sayesinde kalıp üretimi günümüzde tasarım programlarına ve CNC makinelerine dayanmaktadır. Çok yüksek bir hassasiyete sahip olan CNC makineleri 1 milimetrenin 0,005 oranında bir hassasiyetle çeliğe şekil verebilir.  

Kalıp üretiminin ilk aşaması ürünün kalıplamaya uygun bir şekilde tasarlanmasıdır. Her geometrideki ürünler kalıplanamayacağı için ürün tasarımı kalıplama yöntemine uygun hale getirilmelidir. Ürünün terste kalan kalıptan çıkması mümkün olmayan bölgeleri tasarım ekibinin müşteri ile olan görüşmeleri sonucunda kalıplamaya uygun hale gelmesi için revize edilir. Üretimin bu aşamasında ortada somut bir ürün yoktur.

Ürünün tasarımı bilgisayar ortamında gelişmiş tasarım programlarıyla tasarım mühendisleri tarafından çizilir. Çizilen bu taslak üç boyutlu hale getirilerek ürünün kullanım aşamasında meydana gelebilecek olumsuz durumlar ya da diğer hatalar öngörülebilir. Ürünün seri üretime geçmeden önce bu tür olumsuzluklarının önceden görülmesi ürünün kalitesi kullanımı açısından çok önemlidir. En küçük tasarım hatasıyla birlikte seri üretime gönderilen bir kalıp daha sonrasında firmanın binlerce ürününü piyasadan çekmesine neden olabilir. Bu da markanın güvenilirliğini büyük ölçüde olumsuz etkiler.

Tasarım mühendisleri tarafından her türlü hatanın ve diğer olumsuz durumların giderildiği üç boyutlu tasarım sonrasında üretici firmaya gönderilir. Ürün çeşidine ve firmalar arasında yapılan anlaşmalara göre gerekli olduğu durumlarda kalıp üretimi yapan firmalar üretici firmaya ürünün bir prototipini de gönderebilirler.

Kalıbın üç boyutlu halini ya da prototipini inceleyen üretici firma, kalıp üreticisi firmaya onay verir yada revize edilmesini ister. Denemeler ardından üretici firmadan gelen onay üzerine kalıbın gerçek üretimine geçilir. Kalıbın üretimine, CNC, Freze, Torna ve Erezyon gibi hem mekanik hem de dijital makineler kullanılarak geçilir. Bu makineler alanında uzman ve kalıp tecrübesine sahip operatörler tarafından kullanılır.

Kalıbın üretim süreci  teknik personel tarafından denetlenir. Kalıbın çalışması için çok önemli olan maçalar, iticiler, kolon pimler de teknik personel tarafından hazırlanır. Bu çalışma ekipmanların bir araya gelmesiyle kalıp açılıp kapanacak şekilde mekanik çalışma yeterliliğine sahip olmuş olur.

Kalıp Üretimi Yapan Firmalar

Kalıp üretimi yapan firmalar birbirinden farklı sektörlerdeki firmalara ihtiyaç duydukları ürünleri üretmeleri için onların ihtiyaçlarına özel kalıplar üretirler.

Üretici firmaların kullandıkları kalıplar zaman içinde yıpranır ya da birçok farklı nedenden ötürü kullanılamaz hale gelebilir. Kalıp üretim yapan firmalar, üretici firmalara sağladıkları kalıp özelliklerini ve ölçülerini arşivlerinde saklarlar. Üretici firmaların bu kalıplara tekrar ihtiyaç duymaları halinde aradan yıllar geçse bile aynı ürünleri elde edebilecekleri yeni bir kalıba kavuşabilirler. Bu da hem üretici firmayı hem de kalıp üreten firmaların işin büyük oranda kolaylaştırır. Çünkü arşivde saklanmış kalıp bilgileri yeni bir çizim, prototip hazırlama ve örnek ürünü inceleme gibi bir çok işlemden her iki tarafı da kurtarmış olur.

Berk Zamak Kalıp ve Döküm olarak sektörde 20 yılı aşkın sürede kazandığımız bilgi ve tecrübemizle bir çok farklı sektördeki üretici firmalara kalıp üretimi yapıyoruz. Aynı kalıplara ihtiyaç duyulması halinde aynı ürünleri tekrardan tasarım ve çizim aşamalarından geçmesini beklemeden direk olarak üretip müşterilerimize teslim ediyoruz.

Bize Ulaşın
HEMEN ARA