Bize Ulaşın
TÜRKİYE'DE KURUMSAL YÖNETİM VE ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ
  • Anasayfa
  • Blog
  • TÜRKİYE'DE KURUMSAL YÖNETİM VE ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Türkiye'de Kurumsal Yönetim kavramı 90'larin sonundan itibaren telafuz edilmeye başlanmış olup gerçek anlamda uygulamaları ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilk defa 2003 yılında halka açık şirketler için yayınlanan ilkeler olarak görülmüştür. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim'in Dünya'daki tarihi çok daha eski olup 1800'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Literatüre göre şirketlerin yönetildiği ve kontrol edildiği sistem (Cadbury, 1992, s. 14) anlamına gelen Kurumsal Yönetim'in Türkiye'deki uygulamaları ve şirket performansları üzerindeki etkileri, Dünya'daki uygulamalar da referans verilerek bu çalışmada üç başlık halinde incelenmiştir. İlk başlık Dünya'daki Kurumsal Yönetim'e yönelik getirilen ilkeler ve genel anlayış olup ikinci başlıkta da söz konusu ilkelerin Türkiye'ye yansıması ve güncel uygulamalar ele alınmıştır. Son bölümde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayan Türkiye'deki şirketlerin performansları analiz edilmiştir.

HEMEN ARA